Doe sociaal:
Flevoland Aardappels

Flevoland steunt Sensor Based Farming

De provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder dragen elk een bedrag van 25.000 euro bij aan de proef en demonstratieproject ‘Sensor Based Farming’. Het project is ontwikkeld om bij de aardappelteelt slim gebruik te maken van de informatie en nieuwe technieken, hierdoor kunnen de bedrijven optimaal hun tijd verdelen en de beste aardappelteelt krijgen. Hierbij word gebruik gemaakt van satellietbeelden en luchtfotografie.

Informatie

Sensor Based Farming, zoals het project heet, richt zich op de verbetering van het rendement en de kwaliteit in de akkerbouw door precisiemaatregelen te nemen. De inschatting is dat de opbrengsten in de aardappelsector verder kunnen stijgen en de kwaliteit van de productie alleen maar toeneemt als er meer informatie ter beschikking komt van de onderzoekers. Met deze informatie kunnen de aardappeltelers dan noodzakelijke teeltmaatregelen treffen.

Minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen

De onderzoekers gaan historische teeltgegevens, gewasscans, luchtfotografie, satellietbeelden en laboratoriumanalyses samenbrengen, op deze manier kunnen zij een schema samenstellen en precisielandbouw toepassen. Op die manier kan er dan heel nauwkeurig bepaald worden wanneer teelttechnische maatregelen moeten worden genomen. De verwachting is dat dankzij dit onderzoek ook direct de meststoffen en bestrijdingsmiddelen verminderd kunnen worden, dit is gezonder voor de consumenten en goedkoper voor de bedrijven.

Midden- en kleinbedrijf

Met dank aan dit project kan er dus uiteindelijk een hoop worden bespaard bij bedrijven. Midden- en kleinbedrijven hebben dan weer extra middelen om te investeren. Hierdoor zullen uiteindelijk banen gecreëerd kunnen worden, dit is dan weer goed voor de economie, zowel landelijk als lokaal.