Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Ondernemen in Flevoland

Het ondernemersklimaat in Flevoland is gunstig, dit is onder meer te zien aan de forse stijging in werkgelegenheid en het aantal ondernemingen in de afgelopen tien jaar. De zes Flevolandse gemeenten zetten zich actief in om bedrijvigheid naar de eigen gemeente te halen, onder meer door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen. In elke gemeente zijn specifieke aandachtspunten vastgesteld om de dorpen en steden zo bereikbaar mogelijk te houden en de stads- en dorpscentra aantrekkelijk te maken voor de bevolking. Gemeenten stimuleren alle vormen van bedrijvigheid waar mogelijk, om er voor te zorgen dat de pendel naar andere provincies in de toekomst beperkter zal zijn.

Internationaal

Er zijn relatief veel grote bedrijven te vinden in het gebied, hierin ligt voor een deel de verklaring voor de dynamiek in de werkgelegenheid. Het relatief lage aantal midden- en kleinbedrijven komt voort uit de leeftijd van de provincie: deze bedrijven zijn vaak al jaren in de familie of in een bepaald dorp gevestigd. De verwachting is dat dit zich verder zal ontwikkelen in de komende decennia. Internationaal is Flevoland een aansprekende provincie, dit is te merken aan de vele buitenlandse bedrijven in het gebied. ZZP’ers zijn relatief veel in het gebied aanwezig, evenals hoog opgeleiden.

online

Ondernemer
Consumenten-knop